Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, 1926-06-18, iš Stokholmo – į Kauną

Sekmadienį 11 val.

Sekmadienį 11 val. išplaukiau iš Stokholmo Rygon – jei gausiu traukinį Rygoj (ten būsiu pirmadienį apie 1–2 v. dieną, jei laivas nepavėluos), tai antradienį traukiniu iš Rygos jau būsiu Kaune.

Ar lauki?

Bal

18/VI – 261Balys Sruoga „1926 m. birželio 9–22 d. su agronomų ekskursija keliavo į Švediją“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga: Monografija, Vilnius: Lietuvos TSR mokslų akademija, Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, Vaga, 1986, p. 187).KOMENTARAI

1 Balys Sruoga „1926 m. birželio 9–22 d. su agronomų ekskursija keliavo į Švediją“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga: Monografija, Vilnius: Lietuvos TSR mokslų akademija, Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, Vaga, 1986, p. 187).
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.