Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, 1929-07-20, iš Insbruko – į Būgius

Esu vėlei Austrijoj, tik

Esu vėlei Austrijoj, tik šiuokart aukščiau 2000 metrų – 2260. Diena stebėtina. Saulė, uolos, uolos, akmenys ir tenai toli toli matos jau Centraliniai Alpai, matos ilga ilga siena ledynų, amžinųjų sniegų. O vakar irgi buvo diena, be galo graži, mes nuėjom labai daug, nusileidom labai gražiu kloniu ir paskui vėlei kėlėmės stačiu kalnu. Nuo prakaito net rucksacke druska sutirpo! Vargiai, svaiginančiai užlipom – ir atsidūrėm tyruose – vien tik akmenys, vien tik svaiginančiai kvepiančios Alpių rožės. Jau buvo pavakarys, jau saulė leidos, dūšioj buvo kažkas ypatingo1Įspūdžiai pakeliui į Schaufelspitze, 3 332 metrų aukščio viršūnę, kuri bus pasiekta kitą dieną.. [1v] // [1r] //KOMENTARAI

1 Įspūdžiai pakeliui į Schaufelspitze, 3 332 metrų aukščio viršūnę, kuri bus pasiekta kitą dieną.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.