Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, 1929-07-21, iš Tirolio – į Būgius

Liep. 21.

Liep. 21.


Persiritom per gletšerį – turėjom du vadu1„Per ledynus mus vedė vadovai tiroliečiai. Mes ėjome susirišę virvėm, nes sniegas susproginėjęs giliais plyšiais – lengva įkristi. Ant akių užsidėjome tamsius akinius, nes kai šviečia saulė, sniegas beprotiškai blizga. Ima gelti akis ir skaudėti galvą“ (Antanas Venclova, „Mūsų studentų ekskursija į Europos Vakarus“, in: Jaunimas, Kaunas, 1929-10, Nr. 19–20, p. 284).. Viskas laimingai ir tvarkoj. Reginiai nepaprasti! Kol kas ilsimės chalupoj 2900 metrų aukštumoj2Atvirlaiškio pirmoje pusėje pavaizduota ekskursantų poilsio vieta – kalnų namelis Hildesheimer Hütte, stovintis pietinėje Stubai Alpių dalyje. Jį supa kalnų viršūnės: Zuckerhütl (3 507 m), Pfaffenschneide (3 498 m), Wilden Pfaff (3 458 m), Wildspitze (3 770 m) ir kt.. Saulė, kalnai, ledynai, vėjas. Gera dūšioj3„Ilgai kopiame ir pagaliau įsikariame į Schaufelspitze, 3333 metrų aukščio viršūnę. Iš visų pusių nuostabūs kalnų vaizdai. Vėliau leidžiamės blizgančiu sniegu žemyn. Deganti saulė liejasi iš dangaus. Baltos šviesos pilnos milžiniškos pakalnės“ (Antanas Venclova, „Mūsų studentų ekskursija į Europos Vakarus“, in: Jaunimas, Kaunas, 1929-10, Nr. 19–20, p. 284).! Skubu tau rašyt – tuoj leidžiamės į apačią – tolyn. Tolyn. Kad Tu būtum čionai! Bučiuoju stipriai su saule ir vėju.

Bal [1v] // [1r] //


KOMENTARAI

1 „Per ledynus mus vedė vadovai tiroliečiai. Mes ėjome susirišę virvėm, nes sniegas susproginėjęs giliais plyšiais – lengva įkristi. Ant akių užsidėjome tamsius akinius, nes kai šviečia saulė, sniegas beprotiškai blizga. Ima gelti akis ir skaudėti galvą“ (Antanas Venclova, „Mūsų studentų ekskursija į Europos Vakarus“, in: Jaunimas, Kaunas, 1929-10, Nr. 19–20, p. 284).
2 Atvirlaiškio pirmoje pusėje pavaizduota ekskursantų poilsio vieta – kalnų namelis Hildesheimer Hütte, stovintis pietinėje Stubai Alpių dalyje. Jį supa kalnų viršūnės: Zuckerhütl (3 507 m), Pfaffenschneide (3 498 m), Wilden Pfaff (3 458 m), Wildspitze (3 770 m) ir kt.
3 „Ilgai kopiame ir pagaliau įsikariame į Schaufelspitze, 3333 metrų aukščio viršūnę. Iš visų pusių nuostabūs kalnų vaizdai. Vėliau leidžiamės blizgančiu sniegu žemyn. Deganti saulė liejasi iš dangaus. Baltos šviesos pilnos milžiniškos pakalnės“ (Antanas Venclova, „Mūsų studentų ekskursija į Europos Vakarus“, in: Jaunimas, Kaunas, 1929-10, Nr. 19–20, p. 284).
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.