Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-04-30], [važiuojant iš Rostovo – į Maskvą].

Tai atlankiau ir tąjį miestą

Tai atlankiau ir tąjį miestą1Rostovas – miestas Rusijos pietryčiuose, prie Dono upės., kur tiek buvo lengvų valandų. Pažįstamų nieko matyt neteko.

Ir vėl važiuojam — kalnai ir klonys, laukai ir laukai — — — Kokia plati ta Rusija! Liūdna daros.

Eisiu skaityt — bijau, kad nuo ilgo žiūrėjimo beribėn liūdniau nepaliktų.

Eisiu, atsigulsiu, užversiu akis ir gulėsiu — Bal[ytis].KOMENTARAI

1 Rostovas – miestas Rusijos pietryčiuose, prie Dono upės.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.