Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-17 ir 18, [iš Sočio – į Iskorostį].

Bendru gyvenimu laimina žemę…

Bendru gyvenimu laimina žemę… Vėliavą bendrą audžia ir kelia… Svečią ar viešnią viešnagė lemia?.. Kirviui ar žvaigždei diemedžiai želia?..
Ir ateina kartais garsas Kaip šešėlis nebuities — Suposmuoja rytui varsas Sugriaudina nakčiai dainą Ir nueina, kaip ateina, — Garsas varpo be šerdies…
Dalį trumpą pasdalina Karininkai ir žyniai Ir per naktį kelią skina, Tinklus pina pašvaistyse… O dausose ir akyse Vien tik raisto žiburiai…
O staiga šalnoj nurudę Vėl dirvonai sujūruos — Žiedus daugelsyk pražudę Kęra liepos ir lelijos — Išmintis kaip žaibo gijos Pelenuos ir vystykluos…
Tolin iš toli karūna keliauja… Mainosi žvaigždės, mainosi lapai… Džiaugiasi rytas iškilme nauja, Dega ant laužo gėlės iš kapo…1BS eilėraščio „[Bendru gyvenimu laimina žemę…]“ pirminis variantas, vėliau dar kelis kartus taisytas.
Galutinį variantą „[Ir ateina kartais garsas]“, žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 89.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 742.

17/VI


Koks rytas!

Ketvirta valanda.

Einu į kalnus. Grįšiu vėlai, o gal rytoj.

Miegok saldžiai.

Bučiuoju. Bolyt[i]s
18/VI 17


KOMENTARAI

1 BS eilėraščio „[Bendru gyvenimu laimina žemę…]“ pirminis variantas, vėliau dar kelis kartus taisytas.
Galutinį variantą „[Ir ateina kartais garsas]“, žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 89.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 742.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.