Balio Sruogos atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, 1916-05-14, iš Petrogrado – į Voronežą

Gerai, kai žmogus gali ir turi reikalą mirtinai nuvargti.

Mlle
Вал. Чурлянис
Воронеж
Халютинская, 151Mlle / Вал. Чурлянис / Воронеж / Халютинская, 15 rus, pranc = P[anel]ė / Val[erija] Čiurlionytė / Voronežas / Chaliutinskaja [gatvė], 15.


Gerai, kai žmogus gali ir turi reikalą mirtinai nuvargti. Niekas tada nebeskauda, niekas tada taip nebegriaužia.

Užtat, jei išlaikysiu kvotimą, tat turbūt jau galėsiu peržiem Maskvoj gyventi.

Šiandie negavau nuo tavęs jokio laiškelio, užtat blogiau jaučiuos negu vakar. Ingijau kažkokį valios pajautimą. Kvotimą turbūt išlaikysiu. Turiu išlaikyt ir gana. O Tu pasimelsk už mane.

Ir bus gerai. Viskas, viskas bus gerai. Ir tau tegu bus viskas viskas saulėta.

Tavo Bol


KOMENTARAI

1 Mlle / Вал. Чурлянис / Воронеж / Халютинская, 15 rus, pranc = P[anel]ė / Val[erija] Čiurlionytė / Voronežas / Chaliutinskaja [gatvė], 15.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.