Balio Sruogos laiškas Vytautui Bičiūnui, 1924-04-05, iš Klaipėdos – į Kauną

[Klaipėda,] bal. 5 d. [19]24 [m.]

[Klaipėda,] bal. 5 d[.] [19]24 [m.]
[Turgaus gatvė 48–49]

Mielas Vytautai,

Mane išolbijai dar vakar, bet šiandie leisk man savo rėžtu pasikeikti. Vakar statei griežtą sąlygą – recenzija 100 eilučių, o šiandie atsiuntei recenziją, kuri toli gražu ultimatumo sąlygų nesilaiko – bus maksimum 50–60 eilučių. Man ši recenzija priimtina1Vytautas Bičiūnas, „Teatro menas. G. Sudermano „Drugeliai“ Valstybės dramos teatre“, in: Klaipėdos žinios, Klaipėda, 1924-04-10, Nr. 59, p. 3.. Antra, reikalavai rankraštį grąžinti, o šiandie atsiuntei dar naują dalį – ir kada dar bus galas – nežinia. Pats buvai dienraščio redaktorius21917 m. Petrograde Vytautas Bičiūnas kartu su Juozu Tumu-Vaižgantu redagavo laikraštį Lietuvių balsas. – ir pats žinai, kaip nepatogu, kai nėra straipsnio pabaigos ir kai nežinia, kada ji bus. Pagaliau, ir pats darai kompromisą, kurį aš siūliau. Sakai kiekvieną dalį dėti atskiru pavadinimu. Tų dalių, kur grąžinau, deja, jau negaliu sunaudoti, o šią dalį, jei sutiktum, mielai sunaudočiau. Tik vienas dalykas, kadangi toji paskaita3„Ryšyje su [„Vilkolakio“] gastrolėmis [po Lietuvą] A. Sutkus ir Bičiūnas yra surengę provincijoje eilę paskaitų apie teatrą aplamai ir apie lietuvių teatrą“ (Vytautas Bičiūnas, „Teatro menas. G. Sudermano „Drugeliai“ Valstybės dramos teatre“, in: Klaipėdos žinios, Klaipėda, 1924-04-10, Nr. 59, p. 3.). buvo jau labai senai, o seni daiktai dienraščiui abelnai netinka, tai būtų geriau, kad ryšius su paskaita visai išbraukti, o leisti stačiai atskiru straipsneliu „Mūsų dienų teatras“ ar „Mūsų dienų teatro ydos“ ar kaip ten kitaip4Vytautas Bičiūnas, „Dabartinio teatro nuodėmės“, in: Klaipėdos žinios, Klaipėda, 1924-04-27, Nr. 72, p. 3.. Jeigu visą ilgą straipsnį būtum tokiais protarpiais suskirstęs – būtų buvę iš karto viskas tvarkoj. Šiuo reikalu lauksiu atsakymo.

Balys Sruoga


KOMENTARAI

1 Vytautas Bičiūnas, „Teatro menas. G. Sudermano „Drugeliai“ Valstybės dramos teatre“, in: Klaipėdos žinios, Klaipėda, 1924-04-10, Nr. 59, p. 3.
2 1917 m. Petrograde Vytautas Bičiūnas kartu su Juozu Tumu-Vaižgantu redagavo laikraštį Lietuvių balsas.
3 „Ryšyje su [„Vilkolakio“] gastrolėmis [po Lietuvą] A. Sutkus ir Bičiūnas yra surengę provincijoje eilę paskaitų apie teatrą aplamai ir apie lietuvių teatrą“ (Vytautas Bičiūnas, „Teatro menas. G. Sudermano „Drugeliai“ Valstybės dramos teatre“, in: Klaipėdos žinios, Klaipėda, 1924-04-10, Nr. 59, p. 3.).
4 Vytautas Bičiūnas, „Dabartinio teatro nuodėmės“, in: Klaipėdos žinios, Klaipėda, 1924-04-27, Nr. 72, p. 3.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.