Balio Sruogos laiškas Vaclovui Biržiškai, po 1924-03-12, iš Radviliškio – į Kauną

Nepyk už mergišką popierį – kitokio Radvilišky nėra.

Nepyk už mergišką popierį – kitokio Radvilišky nėra.

Lietuviški „d-zugai“ atsisako mane1Balys Sruoga (1896–1947) tuo metu gyveno Klaipėdoje, dirbo dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje. vežt. Važiavau į Kauną [–] sulūžo garvežys. Važiuoju iš Kauno – ašis išsmuko. Iš to malonės Radvilišky gaunu 7 val. laukti.

Aš savo padariau. Padaviau sąrašą – ir brolis2Adolfas Sruoga (1887–1941) – inžinierius, paštininkas, turėjęs Kaune „Tulpės“ knygyną. žadėjo viską duoti. Žadėjo pats paskambinti, bet kadangi jis turi papratimo[:] 1) tris mėnesius rengties, 2) kai laiko turi užmiršti, tai gal geriau būtų, jei nori greit gaut, kad pats3Vaclovas Biržiška (1884–1956) – bibliografas, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto sekretorius. Jis LU HMF skaitė lietuviškos knygos istorijos ir bibliografijos kursus. 1923–1944 m. buvo Kauno universiteto bibliotekos direktorius. paskambintum (jo buto tel. 14, namie jis visuomet 31/2 – 41/2).

Dėl redakcijos4Lietuvos filatelistas – Lietuvos filatelistų draugijos mėnesinis leidinys, leistas 1924 m. Kaune.: tokių markučių, kurios nebuvo pardavinėjamos, tokių nėra.

Jei sutinki „redakciją“ pakeisti – gausi ir jas.

Dėlei reguliarinio[,] naujai pasirodančiųjų gavimo – gausi ir juos.

Tik šiuo tarpu pats apie tai nieko nekalbėk, o paskui aš atskiru laišku parašysiu, kaip tai padaryti.

Kol kas tiek.

Balys Sruoga

Radviliškio stoties III klesos bufetas[,] šiandie nekūrentas.KOMENTARAI

1 Balys Sruoga (1896–1947) tuo metu gyveno Klaipėdoje, dirbo dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje.
2 Adolfas Sruoga (1887–1941) – inžinierius, paštininkas, turėjęs Kaune „Tulpės“ knygyną.
3 Vaclovas Biržiška (1884–1956) – bibliografas, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto sekretorius. Jis LU HMF skaitė lietuviškos knygos istorijos ir bibliografijos kursus. 1923–1944 m. buvo Kauno universiteto bibliotekos direktorius.
4 Lietuvos filatelistas – Lietuvos filatelistų draugijos mėnesinis leidinys, leistas 1924 m. Kaune.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2023
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.