Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, 1926-01-03, iš Paryžiaus – į Kauną

„Comédie-Française“

„Comédie-Française“1Balys Sruoga dalijasi pirmosios kelionės į užsienį (Vokietiją ir Prancūziją), vykusios 1925-12-27–1926-01-11, įspūdžiais – ekspresyviai apžvelgia, ką dešimt dienų veikė Paryžiuje. Pirmiausia rašytojas apsilankė seniausiame Prancūzijos nacionaliniame dramos teatre – „Comédie-Française“ (plačiau apie šį teatrą žr. in: https://www.vle.lt/straipsnis/comedie-francaise). direktoris priėmė labai gerai, davė garbės bilietą, leidžia į teatro biblioteką – muziejų. Didžioji opera2„Grand Opéra“, Théâtre National de l’Opéra, Paryžiaus muzikinis teatras (plačiau žr. Ona Juozapaitienė, „Grand Opéra“, in: https://www.vle.lt/straipsnis/grand-opera). – rūmai, baisiai gražūs, balsų – yra, bet pastatymas – visai menkas.

Šiandie jau būsiu šiek tiek Louvre3Luvras (Louvre), nacionalinis Prancūzijos dailės muziejus Paryžiuje (plačiau žr. Kotryna Džilavjanaitė, „Luvras“, in: https://www.vle.lt/straipsnis/luvras)., paskui „studento teisėmis“ stovėsiu eilėj į Moljero4Molière, tikr. Jean-Baptiste Poquelin (1622–1673), prancūzų dramaturgas (apie jį ir jo parašytą charakterių komediją Šykštuolis plačiau žr. Galina Čepinskienė, „Molière“, in: https://www.vle.lt/straipsnis/moliere). „Šykštuolį“ „Comédie-Française“ (kitaip negalima pakliūt). O vakare – turbūt pakliūsiu į „Odeoną“5Teatras „Odeon“, l'Odéon Théâtre, Prancūzijos nacionalinis teatras.. Viskas kaip kinematografe. Daug mačiau. Prancūziškai absoliutiškai nieko nesuprantu. Paskambink Adolfui6Adolfas Sruoga (1887–1941), vyresnysis Balio Sruogos brolis. Inžinierius elektrikas. 1927–1933 m. Lietuvos pašto valdybos direktorius., kad aš gyvenu su inž. Gaigaliu7Kleopas Gaigalis (1879–1957), inžinierius, radiotechnikas. 1923–1926 m. Kauno radijo stoties statybos vadovas. Nuo 1926 m. Kauno aukštesniosios technikos mokyklos dėstytojas. viename viešbuty ir su juo velkiojuos (jis vedžioja ir daug padeda). Šiandie vedžioja Lipčius8Mikas, Mikalojus Lipčius (1894–1942), kariškis. 1926 m. aukštosios Politechnikos mokslų mokyklos Paryžiuje studentas. – daug padėjo: išrūpino susitikimus – už 10 minučių bėgu int direktorių „Comédie-Française“ – gal būsiu ir pas prancūzų meno direktorių. Lankau teatrus. Kartais du į dieną – bėgioju sušilęs. Miegu labai mažai. Pavargau. Pinigai greit slenka. Grįšiu žymiai anksčiau, negu norėjau.

Nepyk, kad maža rašau – bet čia Tavęs labai labai pasiilgstu!!!

Benoit9Pierre Benoit (1886–1962), prancūzų rašytojas, bibliotekininkas. – šiaučius, gyvena žulikų rajone, turgavoja plunksnomis ir biesas žino kuo. Tik jo knygyne – jokios knygos. Tik sūnus jo – malačius: suieškos, ko reikia!

Bučiuoju labai labai tave10Vanda Sruogienė kartu su vyru į Prancūziją nevyko dėl kelių priežasčių: Sruogų šeima prieš metus buvo susilaukusi dukters, kurios negalėjo niekam palikti, buvo naujakuriai (nuomojosi namus Kaune, Prūsų gatvėje), kelionei trūko lėšų. ir Dalytę11Dalia Sruogaitė gimė 1925-08-15..

Baliukas


KOMENTARAI

1 Balys Sruoga dalijasi pirmosios kelionės į užsienį (Vokietiją ir Prancūziją), vykusios 1925-12-27–1926-01-11, įspūdžiais – ekspresyviai apžvelgia, ką dešimt dienų veikė Paryžiuje. Pirmiausia rašytojas apsilankė seniausiame Prancūzijos nacionaliniame dramos teatre – „Comédie-Française“ (plačiau apie šį teatrą žr. in: https://www.vle.lt/straipsnis/comedie-francaise).
2 „Grand Opéra“, Théâtre National de l’Opéra, Paryžiaus muzikinis teatras (plačiau žr. Ona Juozapaitienė, „Grand Opéra“, in: https://www.vle.lt/straipsnis/grand-opera).
3 Luvras (Louvre), nacionalinis Prancūzijos dailės muziejus Paryžiuje (plačiau žr. Kotryna Džilavjanaitė, „Luvras“, in: https://www.vle.lt/straipsnis/luvras).
4 Molière, tikr. Jean-Baptiste Poquelin (1622–1673), prancūzų dramaturgas (apie jį ir jo parašytą charakterių komediją Šykštuolis plačiau žr. Galina Čepinskienė, „Molière“, in: https://www.vle.lt/straipsnis/moliere).
5 Teatras „Odeon“, l'Odéon Théâtre, Prancūzijos nacionalinis teatras.
6 Adolfas Sruoga (1887–1941), vyresnysis Balio Sruogos brolis. Inžinierius elektrikas. 1927–1933 m. Lietuvos pašto valdybos direktorius.
7 Kleopas Gaigalis (1879–1957), inžinierius, radiotechnikas. 1923–1926 m. Kauno radijo stoties statybos vadovas. Nuo 1926 m. Kauno aukštesniosios technikos mokyklos dėstytojas.
8 Mikas, Mikalojus Lipčius (1894–1942), kariškis. 1926 m. aukštosios Politechnikos mokslų mokyklos Paryžiuje studentas.
9 Pierre Benoit (1886–1962), prancūzų rašytojas, bibliotekininkas.
10 Vanda Sruogienė kartu su vyru į Prancūziją nevyko dėl kelių priežasčių: Sruogų šeima prieš metus buvo susilaukusi dukters, kurios negalėjo niekam palikti, buvo naujakuriai (nuomojosi namus Kaune, Prūsų gatvėje), kelionei trūko lėšų.
11 Dalia Sruogaitė gimė 1925-08-15.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.