Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, 1930-07-07, iš Koblenzo – į Būgius

Pirmadien. – I.

Pirmadien. – I.


Pravažiavom Berlyną – Kölną11930-07-03–08-03 Balio Sruogos ekskursija su studentais į Vakarų Europą (Italiją, Vokietiją, Šveicariją, Austriją). Ekskursijos kelias: Eitkūnai, Berlynas, Kölnas, Mainzas, Frankfurtas prie Maino, Heidelbergas, Ciurichas, Milanas, Bolzano, Innsbruckas, Oberammergau, Theodul Pass (Teodulo perėja), Miunchenas, Berlynas, Eitkūnai. Balys Sruoga, ekskursijos vadovas, trumpai apibendrino: „Šįmetė Lietuvos universiteto studentų ekskursija į Vakarų Europą turėjo du veidu. Vienas buvo nukreiptas į lygumas ir pakalnes, į miestus ir kultūros centrus. Antras kėlėsi su debesimis į mėlynas kalnų viršūnes – į Šveicarijos ledynus, į Dolomitų klaikias uolas. Kiek skaidrus ir šviesus buvo pirmasai veidas, tiek antrasai – apsiniaukęs ir niaurus. Kiek kalnuose mus persekiojo stichija – lietus, sniegas, šaltis, – tiek pakalnėse mus gamta malonino, ir upės, ir ežerai mus jaudino perregimomis saulėj bangomis ir krantų skardžiais, – ir miestai – per plačią Vokietiją, Šveicariją, Italiją, Austriją – savo puošnia architektūra ir kultūros turtais stebino“ (Balys Sruoga, „Ekskursijai pasibaigus“, in: Lietuvos žinios, Kaunas, 1930-08-06, Nr. 177, p. 4). Į ekskursiją vyko 13 asmenų: Balys Sruoga, Salomėja Bačinskaitė, Juozas Balčiūnas, Julė Dvarionavičaitė, Jadvyga Laurinavičiūtė, Vitalija Mačiūnaitė, Matas Niauronis, Aleksandra Petrauskaitė, Domas Pinigis, Tamošius Stonis, Jonė Ruzgytė-Strazdienė, Juozas Tarvydas, Magdalena Žemaitytė (Vincas Čepinskis, „Liudijimas Nr. 3844“, Kaunas, 1930-06-28, in: LLTI BR, f. 53, b. 647, l. 1r–v; „Rinktinė viza Nr. 5675“, Kaunas, 1930-06-28, in: LCVA, f. 650, ap. 1. b. 140, l. 320v).. Ekskursija kol kas sekas gerai. Köln – labai įspūdingas2Balys Sruoga broliui Juozapui Sruogai išreiškė panašų kelionės įspūdį: „Kölne – gerai, Reine – dar geriau. Į sveikatą!“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Juozapui Sruogai, iš Koblenzo – į Berlyną, 1930-07-07, in: MLLM 21051, MLLM ER1 1757, l. 1v).. Labai simpatiški Cesevičius3Domas Cesevičius (1902–1986), ekonomistas, publicistas, žurnalistas, redaktorius, 1924–1927 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto studentas, 1928 m. Balio Sruogos organizuotos ekskursijos į Vokietiją dalyvis. 1928–1932 m. Kölno universiteto ekonomikos ir socialinių mokslų doktorantas. ir Pyragius4Jonas Pyragius (1901 (ar 1902)–1975), karo lakūnas, sportininkas. 1926 m. laisvasis Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos skyriaus klausytojas. 1925–1934 m. Lietuvos aviacijos mokomosios, I, II, IV ir V eskadrilių lakūnas.. Dabar važiuojame Reinu – laivu, diena ūkanota, bet ūpas geras visiems. Cesevič. ir Pyragius mus belydėdami į laivą – beatsisveikindami negalėjo išlipt iš laivo – bent 3 stotis pravažiavo. Reino įdomumas prasidės į pavakarę, laive būsim 15 val.KOMENTARAI

1 1930-07-03–08-03 Balio Sruogos ekskursija su studentais į Vakarų Europą (Italiją, Vokietiją, Šveicariją, Austriją). Ekskursijos kelias: Eitkūnai, Berlynas, Kölnas, Mainzas, Frankfurtas prie Maino, Heidelbergas, Ciurichas, Milanas, Bolzano, Innsbruckas, Oberammergau, Theodul Pass (Teodulo perėja), Miunchenas, Berlynas, Eitkūnai. Balys Sruoga, ekskursijos vadovas, trumpai apibendrino: „Šįmetė Lietuvos universiteto studentų ekskursija į Vakarų Europą turėjo du veidu. Vienas buvo nukreiptas į lygumas ir pakalnes, į miestus ir kultūros centrus. Antras kėlėsi su debesimis į mėlynas kalnų viršūnes – į Šveicarijos ledynus, į Dolomitų klaikias uolas. Kiek skaidrus ir šviesus buvo pirmasai veidas, tiek antrasai – apsiniaukęs ir niaurus. Kiek kalnuose mus persekiojo stichija – lietus, sniegas, šaltis, – tiek pakalnėse mus gamta malonino, ir upės, ir ežerai mus jaudino perregimomis saulėj bangomis ir krantų skardžiais, – ir miestai – per plačią Vokietiją, Šveicariją, Italiją, Austriją – savo puošnia architektūra ir kultūros turtais stebino“ (Balys Sruoga, „Ekskursijai pasibaigus“, in: Lietuvos žinios, Kaunas, 1930-08-06, Nr. 177, p. 4). Į ekskursiją vyko 13 asmenų: Balys Sruoga, Salomėja Bačinskaitė, Juozas Balčiūnas, Julė Dvarionavičaitė, Jadvyga Laurinavičiūtė, Vitalija Mačiūnaitė, Matas Niauronis, Aleksandra Petrauskaitė, Domas Pinigis, Tamošius Stonis, Jonė Ruzgytė-Strazdienė, Juozas Tarvydas, Magdalena Žemaitytė (Vincas Čepinskis, „Liudijimas Nr. 3844“, Kaunas, 1930-06-28, in: LLTI BR, f. 53, b. 647, l. 1r–v; „Rinktinė viza Nr. 5675“, Kaunas, 1930-06-28, in: LCVA, f. 650, ap. 1. b. 140, l. 320v).
2 Balys Sruoga broliui Juozapui Sruogai išreiškė panašų kelionės įspūdį: „Kölne – gerai, Reine – dar geriau. Į sveikatą!“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Juozapui Sruogai, iš Koblenzo – į Berlyną, 1930-07-07, in: MLLM 21051, MLLM ER1 1757, l. 1v).
3 Domas Cesevičius (1902–1986), ekonomistas, publicistas, žurnalistas, redaktorius, 1924–1927 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto studentas, 1928 m. Balio Sruogos organizuotos ekskursijos į Vokietiją dalyvis. 1928–1932 m. Kölno universiteto ekonomikos ir socialinių mokslų doktorantas.
4 Jonas Pyragius (1901 (ar 1902)–1975), karo lakūnas, sportininkas. 1926 m. laisvasis Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos skyriaus klausytojas. 1925–1934 m. Lietuvos aviacijos mokomosios, I, II, IV ir V eskadrilių lakūnas.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.